top of page
No.05-06
ความยาวประมาณ 13 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ 8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกประมาณ 13 mm
10 pcs /pack

Golf Ferrules (SET 7)-06

฿490.00Price
    bottom of page